Category Archives: NGOs

OECD là gì? Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế

oecd là gì

OECD là gì? OECD là gì? Đây là tên viết tắt của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development) là một tổ chức quốc tế hoạt động nhằm xây dựng các chính sách tốt hơn cho cuộc sống tốt đẹp hơn cho toàn thế giới. Mục tiêu của OECD […]

WIPO là gì? Hoạt động, trách nhiệm và văn phòng tại Việt Nam

WIPO Logo

WIPO là gì? WIPO là tên viết tắt tiếng anh của Tổ chức sử hữu Trí tuệ Thế giới World Intellectual Property Organization. Đây là diễn đàn toàn cầu về các dịch vụ, chính sách, thông tin và hợp tác sở hữu trí tuệ (IP). Tổ chức này được tài trợ bởi Liên hợp quốc, với […]

UNCITRAL là gì? Nguồn gốc, nhiệm vụ và cách thức hoạt động

uncitral

UNCITRAL là gì? UNCITRAL là gì? Đây là tên viết tắt của Ủy ban Liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế (United Nations Commission on International Trade Law). UNCITRAL là cơ quan pháp lý cốt lõi của hệ thống Liên hợp quốc trong lĩnh vực luật thương mại quốc tế trong hơn 50 […]

ILO là gì? 8 công ước cơ bản của ILO

ilo là gì

ILO là gì? ILO là tên tiếng anh viết tắt của Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour Organization), cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc chuyên cải thiện điều kiện lao động và mức sống trên toàn thế giới. Được thành lập vào năm 1919 theo Hiệp ước Versailles, ILO trở thành cơ quan chuyên môn trực thuộc đầu tiên […]

UNHCR là gì? Tổ chức này có hoạt động tại Việt Nam không

UNHCR là gì

UNHCR là gì? Đây chính là tên viết tắt của the UN Refugee Agency – Văn phòng của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn được thành lập vào năm 1950, trong hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai, nhằm giúp đỡ hàng triệu người châu Âu phải chạy trốn hoặc […]