ILO là gì? Chức năng và 8 công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế

ILO là gì?

ILO là tên tiếng anh viết tắt của Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour Organization), cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc chuyên cải thiện điều kiện lao động và mức sống trên toàn thế giới. Được thành lập vào năm 1919 theo Hiệp ước Versailles, ILO trở thành cơ quan chuyên môn trực thuộc đầu tiên của Liên hợp quốc vào năm 1946. Để ghi nhận những đong góp của tổ chức này, ILO đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 1969.

ilo là gì

Chức năng của ILO

Các chức năng của ILO bao gồm:

 • Phát triển và thúc đẩy các tiêu chuẩn cho luật pháp quốc gia để bảo vệ và cải thiện các điều kiện làm việc và mức sống.
 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong quản lý, chính sách xã hội và đào tạo lực lượng lao động.
 • Phát triển các tổ chức hợp tác và ngành nghề nông thôn
 • Tổng hợp số liệu thống kê lao động và tiến hành nghiên cứu các vấn đề xã hội của cạnh tranh quốc tế, thất nghiệp và thiếu việc làm, quan hệ lao động và lao động, và thay đổi công nghệ (bao gồm cả tự động hóa ).
 • Giúp bảo vệ quyền của người di cư quốc tế và lao động có tổ chức.

Trong thập kỷ đầu tiên, ILO chủ yếu quan tâm đến các nỗ lực lập pháp và nghiên cứu, với việc xác định và thúc đẩy các tiêu chuẩn tối thiểu phù hợp của pháp luật lao động để các quốc gia thành viên thông qua, và sắp xếp sự hợp tác giữa người lao động, người sử dụng lao động, đại biểu chính phủ và nhân viên chuyên nghiệp của ILO. Trong thời kỳ suy thoái kinh tế trên toàn thế giới vào những năm 1930, ILO đã tìm cách chống lại nạn thất nghiệp. Với sự tan rã sau chiến tranh của các đế quốc thuộc địa châu Âu và việc mở rộng thành viên ILO bao gồm các nước nghèo hơn và kém phát triển hơn, ILO đã tự giải quyết các vấn đề mới, bao gồm các vấn đề xã hội do tự do hóa thương mại quốc tế , vấn đề lao động trẻ em , và mối quan hệ giữa điều kiện lao động và môi trường.

Trong số các tổ chức liên chính phủ, ILO là duy nhất ở chỗ có khoảng 175 quốc gia thành viên không chỉ được đại diện bởi các đại biểu của chính phủ mà còn được đại diện bởi các đại biểu của người sử dụng lao động và công nhân của các quốc gia đó, đặc biệt là các tổ chức công đoàn. Các đại diện quốc gia họp hàng năm tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Quyền điều hành của ILO được trao cho một Cơ quan điều hành gồm 56 thành viên, do Hội nghị bầu ra.

Văn phòng của tổ chức Lao động Quốc tế tại Geneva , Thụy Sĩ, bao gồm Ban thư ký thường trực và các nhân viên chuyên nghiệp, xử lý các hoạt động hàng ngày dưới sự giám sát của Tổng giám đốc được bổ nhiệm. ILO có các công chức quốc tế và các chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật làm việc tại các quốc gia trên thế giới. Trong số nhiều ấn phẩm của ILO có Tạp chí Lao động Quốc tế và Sách Năm Thống kê Lao động.

8 công ước cơ bản của ILO

 1. Công ước số 87 – Tự do Liên kết và Bảo vệ Quyền Tổ chức, 1948 (C087 – Freedom of Associations and Protection of the Right to Organise Convention, 1948)
 2. Công ước số 98 – Quyền Tổ chức và Thương lượng Tập thể, 1949 (C098 – Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949)
 3. Công ước số 29 – Lao động Cưỡng bức, 1930 (C029 – Forced Labour Convention, 1930)
 4. Công ước số 105 – Xóa bỏ Lao động Cưỡng bức, 1957 (C105 – Abolition of Froced Labour Convention, 1957)
 5. Công ước số 138 – Tuổi Tối thiểu, 1973 (C138 – Minimum Age Convention, 1973)
 6. Công ước số 182 – Những Hình thức Lao động Trẻ em Tồi tệ nhất, 1999 (C182 –Worst Forms of Child Labour Convention, 1999)
 7. Công ước số 100 – Trả công Bình đẳng, 1951 (C100 – Equal Remuneration Convention, 1951)
 8. Công ước số 111 – Phân biệt đối xử (Việc làm và Nghề nghiệp), 1958 (C111 – Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958)

Bạn có thể tham khảo chi tiết hơn tại TUYÊN BỐ NĂM 1998 VÀ 8 CÔNG ƯỚC CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

8 công ước cơ bản của ilo

ILO thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động quốc tế thông qua các văn phòng thực địa của mình tại Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Caribe, các Quốc gia Ả Rập, Châu Á và Thái Bình Dương, Châu Âu và Trung Á.

Có thể bạn muốn biết: UNHCR là gì? Tổ chức này có hoạt động tại Việt Nam không

ILO Việt Nam đã phê chuẩn bao nhiều Công ước trong 8 công ước trên

Vào sáng 14/6/2019, tất cả 452 đại biểu Quốc hội có mặt tại phiên họp đã bỏ phiếu thuận thông qua hồ sơ của Chính phủ trình phê chuẩn Công ước số 98 của ILO về Quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Đây là công ước cơ bản thứ 6 của ILO mà Việt Nam phê chuẩn. Các công ước cốt lõi đã phê chuẩn khác bao gồm Công ước 29 về lao động cưỡng bức, Công ước 100 và 111 về chống phân biệt đối xử, và Công ước 138 và 182 về lao động trẻ em.

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *